Xapp zomerkampen ZOMERVAKANTIE 2020 VIEW TOURS XAPP ZOMERKAMPEN Musicalkamp TOURS & HOTELS XAPP ZOMERKAMPEN Zangkamp EXPLORE DUBROVNIK XAPP ZOMERKAMPEN Cinekamp EXPLORE DUBROVNIK JongeMakersKamp XAPP ZOMERKAMPEN EXPLORE DUBROVNIK ZOMERVAKANTIE 2019 Xapp zomerkampen VIEW TOURS

Covid-19 –update oktober 2020–

Wij hebben een protocol waarbij alle regels uit de noodverordening in acht worden genomen. Er wordt extra gelet op hygiëne. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven de de 1,5 meter tot elkaar niet in acht te nemen, hierdoor is de impact van maatregelen op het zomerkamp niet zeer groot.

Deelnemers uit België
Ons zomerkamp ligt hemelsbreed binnen een straal van 150 km vanaf de Belgische grens (op 133 km) en voldoet hiermee aan de eis die gesteld is door de Belgische regering m.b.t. kampen buiten België.

Protocol
Ons protocol “Zomerkampen Podiumkunst & Film” wordt gedeeld met de ouders/verzorgers en de deelnemende kinderen & jongeren. Wij beschrijven hierin hoe wij ons houden aan de geldende noodmaatregelen en veiligheidsvoorschriften.

Mail of neem gerust telefonisch contact op als er vragen of opmerkingen zijn.

Hoe zit het met annuleren?

Onze “Normale” voorwaarden met betrekking tot annuleren zijn:

4.1 Annuleringen kunnen zowel schriftelijk als per e-mail aan Xapp kenbaar worden gemaakt.

4.2 Bij annulering tot acht weken voor de aanvang van het kamp wordt de volledige deelnemingsvergoeding teruggestort. Van acht tot drie weken voor de aanvang wordt de helft van de deelnemingsvergoeding teruggestort. Hierna is teruggave van de deelnemingsvergoeding niet meer mogelijk. In bijzondere gevallen kan, na een schriftelijk verzoek, een uitzondering worden gemaakt, dit ter beoordeling van Xapp.

4.3 Restitutie van (een deel van) de deelnemingsvergoeding bij het afbreken van de kampweek is niet mogelijk.

4.4 Xapp heeft het recht om tot drie weken voor aanvang van een kampweek deze te annuleren, wanneer zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. De volledige deelnemingsvergoeding zal in dat geval direct worden teruggestort.

Ruimere annuleringsvoorwaarden

Door de huidige omstandigheden met noodmaatregelen van de Nederlandse overheid hebben wij besloten ruimere annuleringsvoorwaarden toe te voegen naast de reeds bestaande. Deze voorwaarden gelden voorlopig voor alle Xapp zomerkampen van 2021, voor iedereen die al geboekt heeft of nog gaat boeken. Het wel of niet (op korte termijn) kunnen annuleren hangt af van de, op dat moment geldende, noodverordening de overheid.

4.5 Indien door een overheidsmaatregel het voor Xapp niet mogelijk is een kampweek uit te voeren, ontvangt u de betaalde vergoeding voor het kamp volledig terug of u kiest voor een alternatieve zomerkampdatum.

4.6 Als een deelnemer besmet is met covid-19 en hierdoor niet aan het zomerkamp mag deelnemen krijgt u de betaalde vergoeding volledig terug of u kiest voor een alternatieve zomerkampdatum.

4.61 Als een deelnemer tijdens een zomerkamp ziek wordt en eerder moet vertrekken wordt geen restitutie gegeven

4.7 Als een deelnemer of een gezinslid van een deelnemer kucht, hoest en/of verkouden is en door een overheidsmaatregel de deelnemer thuis moet blijven en niet aan het zomerkamp mag deelnemen, krijgt u de betaalde vergoeding volledig terug of u kiest voor een alternatieve zomerkampdatum.

4.8 Als een deelnemer die niet in Nederland woont of verblijft door een buitenlandse overheidsmaatregel niet mag reizen naar Nederland of door een door een Nederlandse overheidsmaatregel Nederland niet in mag en niet aan het zomerkamp kan deelnemen, krijgt u de betaalde vergoeding volledig terug of u kiest voor een alternatieve zomerkampdatum.

4.9 Voor deelnemers die geboekt hebben via Juvigo gelden de annuleringsvoorwaarden van Juvigo.